6%-
۶%- قیمت اصلی ۹۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۷۵,۰۰۰ تومان است.