6%-
۶%- قیمت اصلی ۱۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۰,۰۰۰ تومان است.
9%-
۹%- قیمت اصلی ۴۵۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۵,۶۰۰ تومان است.
6%-
۶%- قیمت اصلی ۱۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۰,۰۰۰ تومان است.
16%-
۱۶%- قیمت اصلی ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۸۶,۰۰۰ تومان است.

انواع کانسیلر اصلی در طرح‌های مدادی و پالتی