ریمل ابرو در رنگ‌های کاربردی:

رنگ ابرو و کاربردهای آن: