9%-
۹%- قیمت اصلی ۲۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان است.