14%-
۱۴%- قیمت اصلی ۱۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۳,۰۰۰ تومان است.