22%-
۲۲%- قیمت اصلی ۱۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۷,۰۰۰ تومان است.
20%-
۲۰%- قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۹,۰۰۰ تومان است.

قیمت انواع رژ لب مدادی تراش دار و بدون تراش