12%-
۱۲%- قیمت اصلی ۳۹۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۰۰۰ تومان است.
5%-
۵%- قیمت اصلی ۳۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۱,۰۰۰ تومان است.
12%-
۱۲%- قیمت اصلی ۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۵,۰۰۰ تومان است.