13%-
۱۳%- قیمت اصلی ۳۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۰,۰۰۰ تومان است.