21%-
۲۱%- قیمت اصلی ۲۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۳,۵۰۰ تومان است.