11%-
۱۱%- قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۶,۰۰۰ تومان است.
25%-
۲۵%- قیمت اصلی ۱۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان است.