1%-
جدید
۱%- قیمت اصلی ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۶۷,۰۰۰ تومان است.
6%-
۶%- قیمت اصلی ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان است.
10%-
۱۰%- قیمت اصلی ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۷۸,۸۰۰ تومان است.