21%-
۲۱%- قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان است.
5%-
۵%- قیمت اصلی ۳۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۱,۰۰۰ تومان است.