14%-
۱۴%- قیمت اصلی ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۳۸,۰۰۰ تومان است.
9%-
۹%- قیمت اصلی ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۷۸,۰۰۰ تومان است.