39%-
۳۹%- قیمت اصلی ۳۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۸,۰۰۰ تومان است.